Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Zangstudio Silencio Pinas
per 31/08/2020

Zanglessen
– De zanglessen vinden plaats op de leslocatie in Arnhem. De docent houdt zich het recht voor om de leslocatie te wijzigen. De leerling zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
– Het is mogelijk om losse lessen of strippenkaarten van 5 of 10 lessen af te nemen. De lessen hebben een duur van 30 of 45 minuten. De leerling stemt samen met de docent af welk lespakket van toepassing is middels een inschrijffomulier.

Inschrijving en strippenkaart
– De leerling en de docent bekrachtigen hun afspraken middels een inschrijfformulier. Dit formulier wordt wederzijds ondertekend. Leerlingen jonger dan 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een ouder of verzorger.
– De strippenkaarten van 5 en 10 lessen zijn respectievelijk 3 of 4 maanden geldig. De vervaldatum staat aangegeven op de factuur en het aftekenformulier. Wanneer de vervaldatum van een strippenkaart is verstreken vervalt het recht op eventuele resterende lessen.
– Kan de strippenkaart niet op tijd worden afgerond door afzeggingen of het verplaatsen van de lessen door de docent, dan zal de vervaldatum het aantal weken dat de lessen zijn opgeschort worden toegevoegd.
– Iedere zangles wordt aan het einde van de les door zowel de leerling als de docent afgetekend.
– De docent behoudt het recht om een les eenzijdig af te strepen in het geval van een schriftelijke afzegging (e-mail of whatsapp bericht) binnen 24 uur voor aanvangsdatum voor het afgesproken lesmoment.

Betaling en facturering
– Na het invullen van een inschrijfformulier en na afloop van de eerste les van de strippenkaart krijg de leerling een digitale factuur toegestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de aangegeven rekeninginformatie.
– Leerlingen die 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig en betalen de lesprijs incl. 21% BTW.
– Leerlingen tot 21 jaar en studenten (op vertoon van geldige collegekaart) ontvangen les tegen een gereduceerd tarief.

– Het is alleen na overleg met de docent mogelijk om 10-strippenkaarten in maximaal 2 maandelijkse termijnen te betalen. De leerling ontvangt hiervoor een aparte overeenkomst.
– Groepslessen worden altijd op naam van de oudst deelnemende leerling gefactureerd. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de les afspraak en het eventueel annuleren of verzetten van deze afspraak. 
– Wanneer een openstaande factuur niet op tijd betaald wordt houdt de docent zich het recht voor geen les te geven totdat de factuur voldaan is.
– De leerling kan alleen een nieuwe strippenkaart aanschaffen als de vorige strippenkaart volledig voldaan is.

Tussentijds opzeggen
– Mocht de leerling halverwege een strippenkaart besluiten om te stoppen met de zanglessen dan zal de hele strippenkaart alsnog voldaan moeten worden. Er wordt geen restitutie verleend op een eventueel resterend lestegoed.
– In geval van langdurige ziekte of verhuizing wordt in overleg met de docent gezocht naar een passende oplossing.
– Het is niet mogelijk om een gehele strippenkaart of resterende strippen over te dragen aan een ander persoon.

Afzeggen of verplaatsen
– Een les kan tot 24 uur van tevoren per tekstbericht of e-mail afgezegd worden. Bij het afzeggen van de les binnen 24 uur voor de lestijd zonder legitieme reden (zie COVID-19 maatregelen), wordt de les van de strippenkaart afgestreept.
– Wanneer een lesafspraak door een leerling wordt vergeten wordt de les van de strippenkaart afgestreept.
– Het is mogelijk dat de docent een les moet verplaatsen door ziekte, audities of optredens. In dat geval wordt de les niet van de strippenkaart afgestreept en wordt de les in overleg op een geschikt tijdstip ingehaald.

COVID-19 maatregelen, richtlijnen en uitzonderingen
– Leerlingen met verkoudheidsklachten en/of koorts kunnen op de dag zelf hun les kosteloos annuleren.
– Het lesrooster is dusdanig opgesteld zodat er geen kruisend verkeer is tussen verschillende leerlingen.
– Iedereen wordt geacht de 1,5-meter afstand te respecteren in de zangstudi en op het terrein van de zangstudio.
– Iedereen wordt geacht zijn of haar handen te wassen bij aankomst in de studio.
– In de studio is 3 meter afstand gecreëerd tussen de docent en de leerling.
– Er worden geen lesmaterialen uitgeleend of gewisseld tussen de docent en de leerling
– Alle contactoppervlakken in de studio worden voor en na iedere leerling gedesinfecteerd.
– In de studio is een luchtverversingsinstallatie aanwezig. De ruimte wordt na iedere leerling geventileerd.