Algemene voorwaarden

Lessen

 • De zanglessen vinden plaats op de leslocatie in Arnhem. De docent houdt zich het recht voor om de leslocatie te wijzigen. De leerling zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 • Het is mogelijk om lespakketten van 5, 10 of 20 lessen af te nemen. De lessen hebben een duur van 30 of 45 minuten. De leerling stemt samen met de docent af welk lespakket van toepassing is.

 

Strippenkaart

 • De strippenkaarten van 5, 10 en 20 lessen zijn respectievelijk 3, 4 of 6 maanden geldig. De vervaldatum staat aangegeven op de factuur en het aftekenformulier.
 • Kan de strippenkaart niet op tijd worden afgerond door afzeggingen of het verplaatsen van de lessen door de docent, dan zal de vervaldatum het aantal weken dat de lessen zijn opgeschort worden toegevoegd.
 • Iedere zangles wordt aan het einde van de les door zowel de leerling als de docent afgetekend.

 

Betaling

 • Na het invullen van een inschrijfformulier en na afloop van de eerste les van de strippenkaart krijg de leerling een digitale factuur toegestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de aangegeven rekeninginformatie.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn Btw-plichtig en betalen de lesprijs incl. 21% BTW. Leerlingen tot 21 jaar zijn hiervan vrijgesteld.
 • Het is alleen na overleg met de docent mogelijk om de pakketprijs in maximaal drie maandelijkse termijnen te betalen. De leerling ontvangt hiervoor een aparte overeenkomst.
 • Groepslessen worden altijd op één naam gefactureerd. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de les afspraak en het eventueel annuleren of verzetten van deze afspraak.
 • Wanneer een openstaande factuur niet op tijd betaald wordt houdt de docent zich het recht voor geen les te geven totdat de factuur voldaan is.
 • De leerling kan alleen een nieuwe strippenkaart aanschaffen als de vorige strippenkaart volledig voldaan is.

 

Tussentijds opzeggen

 • Mocht de leerling halverwege een strippenkaart besluiten om te stoppen met de zanglessen dan zal de hele strippenkaart voldaan moeten worden.
 • In geval van langdurige ziekte of verhuizing wordt in overleg met de docent gezocht naar een passende oplossing.

 

Afzeggen/verplaatsen

 • Een les kan tot 24 uur van tevoren per telefoon of e-mail afgezegd worden. Bij het afzeggen van de les binnen 24 uur voor de lestijd wordt de les van de strippenkaart afgestreept. Dit geldt ook bij ziekte
 • Wanneer een lesafspraak door een leerling wordt vergeten wordt de les van de strippenkaart afgestreept.
 • Het is mogelijk dat de docent een les moet verplaatsen door ziekte, audities of optredens. In dat geval wordt de les niet van de strippenkaart afgestreept en wordt de les in overleg op een geschikt tijdstip ingehaald.